Så er løsningen Lean!

Forestil dig, at alle medarbejderne i din virksomhed bruger 5% af deres tid på at lede efter noget eller nogen.

5% svarer til lidt mere end 20 minutter på en arbejdsdag – eller 10 minutter før frokost og 10 minutter efter frokost, og detaljeret endnu mere ud, så svarer det til ca. 3 minutter hver time.

Og mon ikke 5% er lavt sat, for vi ved jo godt, hvor ofte vi på kontoret leder efter en relevant e-mail, en specifik blanket, et telefonnummer til help-desk eller en kollega, som kender det helt rigtig svar på det spørgsmål, man går med.

Og i produktionen sker det jo også, at vi må lede efter batchdokumentationen eller etiketterne til emballagen eller måske en ledig truck.

I en virksomhed med 40 medarbejdere, så bliver 5% pludselig til næsten 15 timers daglig “leden efter”, som ikke skaber værdi. Eller sagt med andre ord:  To fuldtidsansatte ud af de 40 medarbejdere laver ikke andet end at lede efter nogen eller noget.

Det er jo ikke specielt værdiskabende og de 15 daglige timer kunne nok bruges bedre.

Desværre er det at lede efter ting eller personer ikke det eneste, der ikke skaber værdi i løbet af en arbejdsdag. Der er jo andre elementer som omarbejde,  kassation,  unødig transport eller lagerbinding for at nævne nogle få elementer, som i klassisk Lean teori betegnes som spild.

 

Jeg påstår at løsningen er Lean.

Det gør jeg  fordi,  Lean i virkeligheden ikke er meget andet end logisk tænkning, og for de fleste vil pointen i ovenstående eksempel nok også være logisk; Det giver ikke nogen værdi at bruge så mange ressourcer på at lede efter det, man skal bruge for at kunne udføre sit job.  Det må kunne gøres bedre – og det er her, Lean har noget at tilbyde.