I min årelange erfaring med lean og effektivisering har jeg opsamlet en del viden om “do’s and don’ts”. Her vil jeg dele et par af dem med dig.

DON’T

1. Betragt ikke lean som orakel-værktøjskassen, der kan løse alle jeres udfordringer

Lean er et mindset, som tilbyder en række værktøjer. Brug værktøjerne på jeres egen måde. Med andre ord – afmystificer lean og tilpas, hvor det giver mening.

2. Se ikke lean som en disciplin, som kun skal varetages af få udvalgte

Mange steder udvælger og uddanner man – i bedste mening – 1-2 leaneksperter, som skal “leane” virksomheden. Det går ikke. Der kan sagtens være eksperter, men lean skal gennemsyre hele virksomheden. Det er medarbejderne på gulvet og i administrationslokalerne, der ved, hvor vi har forbedringspotentialer, og det er dem, der skal deltage i realiseringen af potentialerne. Eksperternes rolle er alene at agere fødselshjælpere.

3. Betragt ikke lean som et projekt

Det svarer til, at man beslutter sig for at køre benzin-økonomisk i januar måned og ikke tager det så seriøst resten af året. Lean er en måde at arbejde på – et mindset. Det kan ikke løsrives fra driften som et selvstændigt projekt, men skal hænge naturligt sammen med alle dele af værdikæden på alle tider. Det betyder ikke, at man skal gabe over alt på en gang – men at man holder fast i fokus og arbejder vedholdende for at opnå de resultater, man har sat sig som mål.

DO

1. Beslut jer for, hvad I egentligt vil opnå med lean og skab engagement

Hvad skal der til for at øge jeres konkurrencekraft? Hvor er spildet størst? Hvor giver det bedst mening at starte? Hvad er gevinsten ved en mere effektiv arbejdsplads? Husk at underbygge med data. Vores hukommelse er kort, vi husker bedst de udfordringer, vi stod overfor i går, men det er ikke sikkert, at de er så væsentlige i det store billede. Og vigtigst af alt: Tag denne diskussion på alle niveauer i organisationen. Rammerne for lean skabes måske nok i direktionslokalet, men de bør udfyldes af medarbejdere og ledere i fællesskab. I hvert fald hvis man også vil have engagement, buy-in og en vedvarende effekt.

2. Vær ikke bange for at begå fejl

Ingen af os er orakler. Af og til tager vi en forkert beslutning – vi måler på en ligegyldig KPI, bygger et tavlemøde op, så det ikke rigtig giver mening, eller udarbejder en standard, der viser sig at være mere besværlig end den, vi havde før. Lean er ikke hellligt. Erkend, at det var en forkert beslutning og lav den om.

3. Men i forlængelse af punktet herover, så handler det ikke om at ændre fokus hele tiden

Vedholdenhed er et andet nøgleord blandt virksomheder med lean-succes. Man ændrer ikke mindset, vaner og åregamle rutiner på få måneder. Det kan tage år med vedholdnede prioritering. Her spiller ledelsen en afgørende rolle – igen i samarbejde med medarbejderne. Vedholdenhed, kontinuerlig og hyppig opfølgning på resultater og konkrete handlinger, som skal føres os tilbage på rette spor, hvis vi er på vej væk. Det er afgørende elementer, når lean skal gøre en forskel på både bundlinje og trivsel.

Selvom ovenstående “do’s and don’ts” bare var et lille udvalg af vigtige fokusområder, når man ønsker succes med at øge konkurrencekraften uden at skade medarbejdertrivslen, så håber jeg alligevel, at ovenstående bekræftede jer i, at I allerede arbejder rigtig godt med lean – eller at det gav inspiration til nogle ændringer.